care-quality-Logo

Conferinţa îngrijire și calitatea vieții

 

Între 10-12 noiembrie 2017 în campusul tîrgumureşean al universităţii în parteneriat cu Universitatea Sapientia Facultatea din Tg. Mureş, Caritas Alba lulia, Kinaesthetics Romania și Stiftung Lebensqualität din Elveţia a organizat cu participarea a peste 120 de persoane din ţară şi din străinătate conferinţa internaţională „Îngrijire şi calitatea vieţii”.
 
Pe parcursul prezentărilor conferinţei, au fost enumerate modelele eficiente, umane și sustenabile de asistență și de organizare, astfel trezind interesul specialiştilor care sunt responsabili pentru asigurarea calităţii. După cum am aflat, căutarea acestor soluţii este o necesitate stringentă pentru specialişti din toate țările Europene, în vest și în est deopotrivă.
 
Începând din 10 noiembrie timp de trei zile, oaspeţi din 10 ţări au avut ocazia să participe la 10 prezentări şi la 10 ateliere, workshopuri unde au putut pune în practică cele auzite şi au putut găsi răspunsuri la întrebările ivite prin împărtășirea experiențelor dobândite.
 
Pe lângă invitaţii din România, au sosit referenţi din Elveţia, Austria, Italia, precum şi din Germania şi Republica Moldova, ei fiind specialişti, experţi în domeniul îngrijirii, medici şi traineri Kinaesthetics. Dealtfel au mai fost participanţi din Ungaria, Serbia, Ucraina, Slovacia şi Belarus.
 
Temele prezentate de către referenți au înșirat legăturile dintre îngrijire și calitatea vieții precum: importanța activităților vieții zilnice în îngrijire; îngrijirea dintr-o perspectivă cibernetică; cooperarea dintre familie și instituție; legătura dintre îngrijire și management; competența colectivă de mișcare și calitatea vieții profesionale; competența motorie în spitalul acut; High tech și high touch – întâlnirea a două lumi diferite într-o secție de terapie intensivă neonatologică. A fost vorba despre calitatea vieții și speranța de viață la pacienții cu afecțiuni, precum și despre semnificația și posibilitățile cooperării în viitor.
 
Universitatea noastră are în programul de studiu o specializare de servicii și politici de sănătate publică care are multe de-a face cu subiectul conferinței și cu problemele discutate aici. În cadrul acestei specializări, printre altele, este vorba despre cum să organizăm îngrijirea, despre ce fond profesional și social discutăm, și ca atare se integrează perfect în acest domeniu al științei. De aceea cred că această conferință se află în cel mai bun loc la Universitatea Sapientia Facultatea din Tîrgu Mureş. Prof. Dr. Dávid László, rector
 
Cele auzite pe parcursul conferinței au fost interesante, nu am avut probleme cu înțelegerea limbajului profesional. Totodată am făcut cunoștință cu o perspectivă nouă, neobișnuită. Molnár Erzsébet, studentă la Universitatea Sapientia
 
Participând la conferinţă am câştigat un nou impuls, o viziune mai curată și mai pozitivă, mă simt încărcată. A fost foarte important pentru mine că am putut participa la eveniment împreună cu echipa și colegii mei. Keresztes Edit, asistent medical şef
 
Conferința ne-a oferit o mulțime de noutăţi, exemplele și experiențele care au fost prezentate fiind foarte utile. Sunt mândră că fac parte din echipa Caritas, am primit un feedback pozitiv în activitatea mea, că este nevoie de munca mea, de ajutorul meu. Hompóth Teréz, organizator formare
 
Deja cunoaștem aspectul administrativ și de organizare a sănătății, și ne este de folos că primim de aici informații referitor și la aspectul tehnic al îngrijirii, punerea teoriei în practică.  Oamenii de obicei acordă timp numai pentru domeniul propriu profesional, iar conferința aceasta oferă o viziune mai largă, implică specialiști din mai multe teritorii. Îmbătrânirea populaţiei și menținerea calității vieții pentru oamenii în vârstă este o problemă universală. Noi cercetătorii, efectuăm cercetări ştiinţifice şi descoperim fenomene, acestea totuşi trebuie legate cu practica, cu îngrijirea propriu-zisă. Pentru mine, morala celor auzite este că ştiinţa trebuie să fie în slujba îmbunătățirii calității vieții. Dr. Sántha Ágnes, lector universitar la Universitatea Sapientia
 
Printre principalele obiective ale organizatorilor este formulat crearea unui for profesional și de cooperare internațională numită Care Quality Network, în cadrul căruia este accentuat punerea în valoare și îmbogățirea cunoștințelor și experiențelor existente, totodată și îmbunătățirea calității vieții persoanelor îngrijite și aparținătorilor acestora.
 
Scopul nostru a fost de a arăta exemple de bună practică în îngrijirea de calitate, în îngrijirea adusă pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii și de a oferi o discuție profesională. Am prezentat modele de îngrijire concrete și a fost creată o rețea informală internațională care să coopereze şi să cerceteze în continuare pe această problematică. Dr. Márton András, director Caritas
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Caritas Alba lulia (RO), Kinaesthetics Romania (RO) și Stiftung Lebensqualität (CH)

organizează împreună o conferință internatională cu tema:

Îngrijire și calitatea vieții

Conferința se adresează profesioniștilor din sistemul social și medical cu responsabilități în organizarea și asigurarea calității în îngrijire și asistență din țările europene.

Provocările îmbătrânirii progresive a populației și decalajele demografice implicite forțează cadrul sistemelor de asistență. Acest fenomen poate fi observat și în economiile sociale de piață dezvoltate, cu tradiții și resurse economice consistente în domeniu. În România, precum și în majoritatea țărilor postcomuniste situația este mult mai gravă. Lipsa fondurilor este agravată și de o lipsă sistemică pronunțată de interes și de respect față de persoanele care necesită îngrijire, aparținătorii acestora, precum și față de profesioniștii și voluntarii implicați în această muncă.

Căutarea de modele eficiente, umane și sustenabile de asistență și de organizare devine astfel o necesitate stringentă în toate țările europene, în vest și în est deopotrivă.

Principalele obiective ale organizatorilor sunt:
• Accesul și prezentarea unor modele inovatoare de succes din domeniul îngrijirii în diferite contexte organizatorice: îngrijire la domiciliu, îngrijire în centre rezidențiale, îngrijire în cadru spitalicesc.
• Crearea unui for profesional și de cooperare internațională pentru:
- Punerea în valoare și îmbogățirea cunoștințelor și experiențelor existente
- Îmbunătățirea calității vieții persoanelor îngrijite și aparținătorilor acestora
• Participanții vor fi întăriți în activitatea și optica lor profesională
• Evenimentul va contribui activ la aprecierea publică a semnificației sociale a îngrijirii.


Data: 10-12 noiembrie 2017
Locația: Tîrgu Mureș
Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste
www.ms.sapientia.ro


Limbile conferinței: română, maghiară, germană.
Pentru asistenții medicali din România conferința este creditată cu 15 puncte.
Taxa de participare: 50 de euro, conţinând cheltuielile prezentaţiilor, workshop-urilor, a meselor și a cazării pentru participanții din Europa de Est.
Pentru participanții Non UE pe baza cererii prealabile, contribuim la cheltuielile de deplasare.